Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost POU Auto moto centra Nova Gradiška
Logo telefon facebook
Odvezi se u održivost. Projekt je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda
u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala u okviru grant sheme:
“Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih”